Wednesday, December 3, 2014

Eert uw vader en moeder, maar niet in KatwijkWeet u het nog, een jaar geleden? Lokale politici van diverse pluimage wisten niet in welke bochten ze zich moesten wringen om de hielen van de kiezers te likken. Kerststerren, taarten, goede gesprekken en tentjes in drukke winkelstraten vlogen ons om de oren. We zijn een jaar later. Ik heb respect voor een aantal van onze vertegenwoordigers, laat dat duidelijk zijn. Dat zijn mensen die zelfstandig intelligente analyses en oplossingen aandragen. Maar voor het merendeel van onze amateurpolitici lijkt het toch weer gewoon om het pluche en de maandelijkse zilverlingen te draaien. 'Volksvertegenwoordigers' die in de praktijk vooral de vertegenwoordigers van het college en belangengroepen zijn.
Waarom ik dit aankaart? Katwijk stopt keihard met de huishoudelijke zorg voor ouderen. In het kader van de 'participatiesamenleving' zouden er keukentafelgesprekken komen, maar zelfs dat kan er in onze gemeente niet van af. Dat is op zich al in strijd met de wet (zie Binnenlands Bestuur), maar daar laat onze gemeente zich niet door weerhouden. De brief van de gemeente was ook niet echt helder, als je bedenkt dat je hier communiceert met mensen die 80 of 90 jaar oud zijn. Maar, zo laat Katwijk trots weten, iedereen houdt het recht op huishoudelijke zorg, mits je dat zelf regelt en betaalt. Zo heeft ook iedereen recht op een Ferrari, als je die zelf betaalt. Kortom, een sigaar uit eigen doos.

Tuesday, September 16, 2014

Man with a limited range


I had it all envisioned. Later, in a distant future, when arthritis and asthma would prevent me from any active vacations, I would book myself a hotelroom on the bank of some Swiss or Italian lake. I would sit in the garden, overlooking the lake and the mountains, read a book, and drinks would be brought to me in my deck chair. When it would rain, I'd sit in the spacious lobby, and have interesting talks with people far more interesting than me. Every now and then I'd stroll along the waterfront to the center of town to look at the shops and have coffee at a cafe. No organized trips for me, but just the soothing relaxation of quiet days in in a lovely scenery.

Then it is 2014. And I am suddenly confronted with situation where my days and life are cut in half. No activity, no walks, not the usual 24 hours days divided in 8 hours of sleep and 16 hours of whatever else, but predominantly making a living. Only working for a few hours every day. Not being able to drive more than 1.5 or 2 hours at the most. Hardly any social life during evenings. Can't bare fast and loud speaking voices, can't cope with fast moving objects or images. My range is limited. I feel like driving an electric vehicle, not knowing if you have enough juice to reach your destination, if you can recharge and how long that will take you. In short, post concussion syndrome (PCS), a mild form of traumatic brain injury (TBI), all a result of a silly collision with a door post last April. I do not want to dramatize things here. There are people who suffer far more from TBI. But it more or less turned my working and social life upside down. Good days and bad days follow each other and there's just little noticeable progress the past few months.

Monday, June 30, 2014

Mid century Kodachrome abundance

Kodachrome
They give us those nice bright colors
They give us the greens of summers
Makes you think all the world's
a sunny day
I got a Nikon camera
I love to take a photograph
So mama don't take my Kodachrome away

The 1960s were colorful. Paul Simon's tribute lines to Kodachrome film could very well apply to daily life in the decade that was the first one for me to remember. The 1950s were no doubt just as rich with colors, but that's before my time.

Colors everywhere. I remember a red Formica kitchen table, with a yellow second level and bright cheerful stools around it. When I close my eyes, I still see the plastic ribbons in the garden door opening, to keep flies and bugs out on the warm days of the endless summers, slowly waving in the wind in all the colors of the rainbow. The Luxaflex was lowered with its grey, yellow and red louvres. A green couch and red brick wallpaper. Actually, wherever you looked, colors in abundance. Life was good. Life was colorful. Lemonade glasses, kitchenware, Tupperware, nothing was black or white.

Friday, May 2, 2014

Wham!(Nederlandse versie hier)
It has been a month this week. I was so clever to walk into a doorpost with my head looking down. The result was a rather serious concussion. So, one moment you walk, the next you are down on the floor. If only I didn't live by my principles. It's my conviction that we can all contribute to a better world that knocked me down. I don't want to use in my sitiuation unnecessary appliances like dishwashers and laundry dryers for environmental reasons. And exactly came back to like a boomerang, right on my head.

The laundry was hanging to dry on a door. I bowed my head to walk under it. Keeping a straight line is essential then, so why I decided to abandon that rational knowledge, I don't know. Perhaps it was the bath towel, leaving only room for an experiences limbo dancer? Anyway, I somehow stepped aside and crashed with my skull against the sharp edge of the door post. Not good, so much was instantly clear to me. My first concussion.

Luckily, I have very little experiences with personal accidents. An achilles tendon rupture is the worst I have ever experienced, when the office sprinting to the bath room no less. And in my student days I sprained my ankle so seriously at the tennis court, that my Dad had to borrow a stationwagon to get me and my bicycle home. That's about it.

Wednesday, April 30, 2014

Dreun
(English version here)
Vandaag is het precies een maand geleden. Ik liep keihard met gebogen hoofd tegen een deurpost. Gevolg: een bijna zware hersenschudding. Zo loop je, zo zit je op de grond. Was ik maar niet zo principieel. Want het is mijn overtuiging dat we allemaal aan een betere wereld kunnen bijdragen die mij heeft gevloerd. Want ik ben om milieuredenen principieel tegen huishoudelijke apparaten als afwasmachines en droogautomaten. En dat is nu als een boemerang op mijn hoofd teruggekomen.


De was hing aan de deur te drogen. Ik boog mijn hoofd voor de was, want ik moest daar onderdoor. Dat je dan ook recht onder de was moet doorlopen, moet me om de een of andere redenen zijn ontgaan. Of het moet dat badlaken zijn geweest, waar alleen een geoefende limbodanser onderdoor zou kunnen. In elk geval stapte ik opzij, en knalde met mijn gebogen hoofd keihard tegen de hoek van de deurpost. Het was mis, dat voelde ik direct. Mijn eerste hersenschudding.


Thursday, February 20, 2014

Rommeldam aan Zee
Burgemeester Dickerdack's prioriteiten gelden vooral het door hem vermeende belang en/of de vooruitgang van de gemeente. Zijn gedrag wordt uit loyaliteit doorgaans goedgekeurd, maar dit kan te maken hebben met het feit dat Dickerdack zichzelf boven de partijen acht en dit algemeen wordt geaccepteerd door de meeste van zijn onderdanen. Dit blijkt onder andere ook uit het vernoemen van een avenue en een plantsoen naar zichzelf. Dickerdack is een gezien lid van de Kleine Club, waar hij makkelijk bereid is om het op een akkoordje te gooien met de andere leden.

Aldus Wikipedia, over de burgemeester van Rommeldam uit Marten Toonder’s onnavolgbare avonturen van Tom Poes en Olivier B. Bommel. Wij hebben Jos Wienen. En hoe langer Dickerdack, excuus, Wienen burgemeester van Katwijk is, hoe meer je verlangt naar de staatkundige hervormingen die de grote roerganger van het CDA, Sybrand van Haersma Buma, onlangs als een bommetje in de conservatieve confessionele achterban liet ontploffen. Een gekozen burgemeester en een districtenstelsel. Nu ben ik daar zelf al heel lang pleitbezorger voor, maar daar werd ik door velen vreemd op aangekeken.

Naast bijval waren vooral de negatieve reacties voorspelbaar. Een burgemeester moet boven de partijen staan en eenheid uitstralen, zo roepen de tegenstanders. Daar kan niemand op tegen zijn, tenminste, zolang we aan nostalgische beminnelijke eerste vaders van het kaliber van de Swiebertje burgemeesters denken. Zo'n notabele burgemeester die iedereen kent, daar tekenen we voor. Maar wie kent Wienen eigenlijk, zelfs na dertien jaar zetelende in het gemeentehuis? Als je zestig jaar bent getrouwd, of als je 100 jaar wordt, ja, dan zie je de burgemeester. Maar dat is voor de meesten niet weggelegd. De realiteit is dat wij een burgemeester hebben wiens macht en invloed groot is. Die door zijn vele taken, onder meer als vice voorzitter van Holland Rijnland en nog zo'n stuk of twintig bijbanen en functies, waaronder ongetwijfeld ook die van vice voorzitter van Bouwend  Nederland – maar daar kan ik nog geen bewijs van overleggen – per definitie politiserend handelt. En die in recente tijd niet bepaald onomstreden is. Daarbij wordt hij te weinig in het gareel gehouden door de raad. Zeker van de kant van het CDA is dat te begrijpen, want zo'n gratis derde CDA wethouder, die wil je niet kwijt.

'We kunnen straks een andere raad kiezen, maar van de burgemeester komen we niet af,' zo sprak een vriend onlangs. Zijn carièreweg naar Den Haag is afgesloten, en gezien het overschot aan CDA burgemeesters in den lande is ook die uitweg een illusie. Dus, de wens van Buma kan mij niet snel genoeg in wetgeving worden omgezet. Maar zolang dat niet gebeurt kan Wienen zich bezig houden met bouwcontracten en vreemde toespraken op nieuwjaarsrecepties, waar hij trots meldt dat Katwijk volgens een wazig Brabants onderzoek als op twee na duurzaamste gemeente van Nederland werd gepresenteerd. Een gemeente zonder energieneutrale nieuwbouwprojecten, met nauwelijks zonnepanelen, anderhalve laadpaal voor elektrische auto's die er toch al niet zijn, zou op de derde plaats eindigen. Maar net zo snel als we deze status wonnen, zijn we 'm alweer kwijt, nu Katwijk in het onderzoek van de Stichting Duurzame Samenleving maar nauwelijks boven het gemiddelde uitkomt. Kunnen we dus zelfs geen nieuwjaarstoespraak aan Wienen overlaten?

Saturday, February 15, 2014

Generations


Generations. And in more then one way. My young cousin Pieter just parked the Mazda for our monthly sauna visit. There was a parking spot available next to a first generation MX5 (Miata). The difference in size is obvious. The current MX5 is higher, due to the EU pedestrian protection mandats, and I'm sure also to get better NVH levels. The car at left is light years ahead of the older generations in that respect.

Generaties. Zowel qua mens als auto. Mijn jonge neef Pieter heeft zojuist de Mazda geparkeerd voor onze maandelijkse saunabezoek. Er was een plaatsje vrij naast een MX5 van de eerste generatie. Het verschil in afmetingen is overduidelijk. De huidige MX5 is hoger, om aan de eisen van de EU ten aanzien van voetgangerbescherming te kunnen voldoen. Maar ongetwijfeld ook om een stillere auto met een stijvere carrosserie te krijgen. De huidige MX5 is lichtjaren vooruit op de oude wat dat betreft.