Saturday, February 15, 2014

Generations


Generations. And in more then one way. My young cousin Pieter just parked the Mazda for our monthly sauna visit. There was a parking spot available next to a first generation MX5 (Miata). The difference in size is obvious. The current MX5 is higher, due to the EU pedestrian protection mandats, and I'm sure also to get better NVH levels. The car at left is light years ahead of the older generations in that respect.

Generaties. Zowel qua mens als auto. Mijn jonge neef Pieter heeft zojuist de Mazda geparkeerd voor onze maandelijkse saunabezoek. Er was een plaatsje vrij naast een MX5 van de eerste generatie. Het verschil in afmetingen is overduidelijk. De huidige MX5 is hoger, om aan de eisen van de EU ten aanzien van voetgangerbescherming te kunnen voldoen. Maar ongetwijfeld ook om een stillere auto met een stijvere carrosserie te krijgen. De huidige MX5 is lichtjaren vooruit op de oude wat dat betreft.

No comments:

Post a Comment