Posts

Showing posts from 2020

Sauna dieptepunt Blue Wellness

Image
Reumatische klachten als gevolg van de hoge luchtvochtigheid van de afgelopen dagen dreven mij naar de sauna in een quest om daarvan verlichting te vinden. Niet dat dit veel helpt, maar de warmte camoufleert de pijnen en stramheid in elk geval een beetje. Op naar Blue Wellness in Leiden.


Fitland in Leiden was vijf jaar terug een van de mooiste saunas in de wijde omtrek. Twee naamswijzigingen en eigenaren verder (Vitae/City Resort en nu Blue Wellness) is het op een absoluut dieptepunt beland. Continue gestunt met prijzen heeft tot gevolg dat het veel te druk is geworden. Vanmiddag waren er meer mensen dan de capaciteit aankan. Bij het woord 'wellness' verwacht je iets anders dan een kudde door elkaar krioelende opgehokte naakte lijven op zoek naar een plek om te zitten. Die er niet is. De stoomcabine was kaputt, en een briefje verwees naar een soort reserve cabine, maar daar mochten we op dat moment ook niet in. Dan maar naar de kleurensauna. Oh nee, ook gesloten,…

Sauna low point Blue Wellness Leiden

Image
Rheumatic complaints due to the high humidity of the last few days drove me to the sauna in a quest to find relief from it. Not that this helps much, but the heat camouflages the pains and stiffness a bit. Off to Blue Wellness in Leiden.


Five years ago, Fitland in Leiden was one of the most beautiful saunas in the area. Two name changes and owners further (Vitae / City Resort and now Blue Wellness) it has reached an absolute low point. Continuous stunting with prices means that it has become far too busy. This afternoon there were more people than the capacity could handle. With the word 'wellness' you expect something other than a herd of huddled naked bodies looking for a place to sit. Which is nowhere to be found. The steam cabin was kaputt, and a note referred to a kind of reserve cabin, but we were not allowed in at the time. Then on to the color sauna. Oh no, also closed, and in connection with the 'Aufguss' (löyly, water infusion on the hot rocks) …