Friday, March 16, 2018

21 maart: één voor allen en allen voor één!

 Foto: Ulleo | Pixabay.com

We staan voor historische gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Na vier jaar te zijn opgescheept met een college dat al bij aantreden over de uiterste houdbaarheidsdatum was, snakken veel mensen naar een wat meer divers samengesteld gemeentebestuur. Dit betekent dat de oppositiepartijen en de kiezers een zware verantwoordelijkheid dragen.


Oppositie: laat u zich na 21 maart niet uitspelen door het CDA! Een versnipperde oppositie mag geen belemmering zijn om gezamenlijk op te trekken bij de vorming van een nieuw college. 'Agree to disagree', spreek af dat er onderwerpen zijn die op een open manier mogen worden behandeld. Voorkom een in beton gegoten college-akkoord, waarmee andersdenkende raadsleden niet meer aan stemmingen mogen meedoen. En een goed akkoord moet lukken, als twee informateurs - één uit confessionele hoek en één uit de hoek van de niet-christelijke partijen - de neuzen dezelfde richting kunnen laten wijzen.

Maar dan moet natuurlijk ook de kiezer eerst meewerken. "Als het volk goede zorg wil, nou, dan geven we ze toch een boek?" (vrij naar Marie Antoinette). Zie daar de achilleshiel van het CDA: de bieb van 11 miljoen euro, die vrijwel geen mens wil. Dat kan de kwestie worden, die de jarenlange dominante houding van deze partij kan breken. Want een stem op het CDA, is een stem voor de megalomane Noordzee Promenade-bibliotheek. Zo simpel is dat. Spijtig dat deze verkiezingen tot een enkel issue kunnen worden teruggebracht. Het betekent dus dat je bij deze verkiezingen wel op een van de oppositiepartijen moet stemmen, als je niet wilt dat er 11 miljoen van het gemeenschapgeld op deze manier wordt uitgegeven. Het lijkt inmiddels duidelijk dat ChristenUnie en SGP de biebplannen ook spuugzat zijn, maar het gevaar bestaat dat deze partijen opnieuw tegen het CDA gaan aanschurken als de oppositie zich verdeeld blijft opstellen. Dus kiezers en oppositie, één voor allen en allen voor één en voorkom opnieuw vier jaar met een CDA/CU/SGP-college. Want een ding is zeker, dat zou het recept zijn om de burger nog verder van de politiek te vervreemden. 
 

Thursday, March 1, 2018

Ouderen, populisme en Adger van Helden (CDA Katwijk)
"Populistische trucjes", zo noemde CDA-fractievoorzitter en lijsttrekker Adger van Helden een motie van KiesKatwijk over het invoeren van betaald parkeren op zondag. Waarschijnlijk was Van Helden toen net bezig met het schrijven van het ontroerende stukje in De Katwijksche Post van 22 februari, betreffende een 90-jarige inwoonster die was gekort op de huishoudelijke zorg. Als mantelzorger ontplofte ik over zoveel schijnheiligheid. 

Jarenlang lang stak CDA Katwijk geen vinger uit toen links en rechts duidelijk werd dat onze gemeente de WMO-regels omtrent de huishoudelijke zorg aan de laars lapte. Integendeel, CDA presteerde het zelfs om in De Katwijksche Post de gemeente te prijzen: "Het CDA is blij dat een keukentafelgesprek mogelijk blijft", zo werd raadslid Van Kruistum in de mond gelegd. Met andere woorden, als je aan de bel trok, dan wilde de gemeente zich bij uitzondering voor jou aan de regels houden. Daar wordt je als christendemocraat kennelijk blij van.

Thuiszorgorganisatie Curadomi vroeg in 2015 om een gesprek met de collegefracties, om te praten over de minimale vergoeding die Katwijk voor de huishoudelijke thuiszorg over had. ChristenUnie en SGP kwamen aan tafel, maar het CDA liet verstek gaan. De Adviesraad Sociaal Domein Katwijk stapte op, omdat de gemeente weigerde zich aan de regels te houden, en het CDA Katwijk zweeg. Mona Keyzer, lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, kaartte de problemen bij de staatssecretaris aan, en CDA Katwijk zweeg. Staatssecretaris Van Rijn tikte de gemeente op de vingers, en CDA Katwijk zweeg. Pas nadat de gemeente onder verdere druk van Van Rijn het beleid aanpaste, liet CDA Katwijk weer van zich horen. En wat waren ze allemaal blij dat het was opgelost, na jaren een beleid van horen, zien, zwijgen te hebben gevolgd. Nu de verkiezingen naderen, worden plots de zielige oudere slachtoffers van vier jaar collegebeleid ten tonele gevoerd. Een Trumpiaanse manier van politiek bedrijven.

Martin van Duijn


Katwijk: stem 21 maart lijst 9 KiesKatwijk: Jaap Haasnoot
http://www.kieskatwijk.nl/
https://www.facebook.com/kieskatwijk/

CU en SGP in Katwijk bedriegen de kiezer nu al

Wie donderdag 15 februari keek naar de wanvertoning die ook gemeenteraad wordt genoemd, weet nu in elk geval een ding zeker: ChristenUnie en SGP hanteren kiezersbedrog nog voordat de kiezer zijn stem heeft kunnen uitbrengen. Dat is in elk geval een duidelijke aanpak. Weet je als kiezer waar je tenminste niet op moet stemmen. 
 

Beide partijen zeggen tegen het Noordzee Promenade-project voor bibliotheek en muziekschool te zijn, de CU op 8 februari jl. in De Katwijksche Post en de SGP in de stemwijzer. Maar als het er op aankomt, durven ze de CDA-fractie en het college niet tegen de haren in te strijken en weigeren ze hun werk als volksvertegenwoordigers uit te voeren. De CDA-fractie, als slippendrager van Zeezijde, bibliotheek en vastgoed, is in elk geval consequent in haar afwijzing van de motie van KiesKatwijk, waarin het college werd gevraagd om het project onmiddellijk te stoppen. Moet ook wel, als je de lobby van bieb en middenstand gewoon een zetel in de fractie geeft. Zo lukt het zeven raadsleden om de overige collegepartijen klem te zetten en de oppositie arrogant te negeren. Een fractie die het door onze wetgever verlangde dualisme kundig heeft weggemoffeld onder een dikke laag hondenpoep, want dat is het enige onderwerp waar deze volksvertegenwoordigers nog zonder last en ruggespraak over mogen spreken. Zo komen CDA, CU en SGP straks bij u als kiezer 11 miljoen euro afrekenen voor een project dat op vrijwel geen enkele steun kan rekenen. Maar afrekenen kan de kiezer ook. Op woensdag 21 maart.

Martin van Duijn

Katwijk: stem 21 maart lijst 9 KiesKatwijk: Jaap Haasnoot
http://www.kieskatwijk.nl/
https://www.facebook.com/kieskatwijk/

Friday, September 15, 2017

Top sauna day


 Photos © Vitae Wellness, Leiden

It was a great day, the monthly high level (13th floor) sauna tradition with the younger generation. Location: the Vitae Wellness in Leiden, Netherlands. Our ritual: steam room, coffee, sauna, pool, coffee, steam room, sauna, pool, lunch. Today: fish soup and panini with smoked salmon and crab salad, an Erdinger white beer for me and a La Trappe Isid'or for the younger generation to go with that. And endless conversations. It is a privilege. Photo shows the pool and our favorite sauna cabin.

Apparently marketing people want us to know that such a day of nudity in the best possible taste should inspire to more daring endeavours. Because leaving the elevator to go to the car there was a not so subtle sign reminding us of the upcoming Kamasutra fair...

Sunday, September 10, 2017

Top sauna dag


 Foto's © Vitae Wellness, Leiden

Het was een topdag. De maandelijkse saunatraditie op hoog niveau (12e verdieping) met de jongere generatie. Vast ritueel: stoombad, koffie, sauna, zwembad, koffie, stoombad, sauna, zwembad, lunch. Vandaag vissoep en een panini met gerookte zalm en krabsalade, afgeblust met een Erdinger Weissbier voor mij en een La Trappe Isid'or voor de jongere generatie. Plus eindeloze gesprekken. Het is een voorrecht. De foto toont het zwembad en onze favoriete sauna.

Kennelijk vinden marketingmensen dat zo'n dagje beschaafd nudisme zou moeten inspireren tot wat meer avontuurlijke activiteiten. Want toen we de lift uitkwamen in de parkeerkelder werden we vrij nadrukkelijk gewezen op de komende Kamasutra beurs...

Australia and the Petrov Affair, it all started with a Škoda

In December 1953 a wrecked Škoda triggered a series of unfortunate events, that resulted in the cutting of diplomatic ties between Moscow and Australia for five years. This is the story of a political car – and if anyone knows some more of these stories, I'd like to hear them. Facts: On December 23, 1953, Laventi Beria, former head of the Soviet secret service MVD (later KGB) was found guilty of treason, and executed that same day. One day later, Christmas Eve, a burned out Škoda belonging to the Russian embassy, used by embassy staffer Vladimir Petrov, was found on the side of a rural road near Canberra, the capital of Australia. On Christmas Day, Vladimir Petrov, who was assigned to the Soviet embassy together with his wife Evdokia Petrova in 1951, reported to the police claiming he was run down from the road by a red truck. The Petrovs were no regular diplomats, but spies working for the MVD, and sent to Canberra by Beria. Police investigations concluded however that though the car was turned over and burned out, there were no signs of it having collided with another vehicle.
A few days later, Vladimir Petrov defected to the Australian secret police ASIO, and agreed to tell everything he knew about Soviet spies and their contacts in Australia. As a 'Beria man' he feared for his life when returning to the USSR, and claimed that the alleged collision was a murder attempt. But Petrov had not informed his wife...


Sunday, March 5, 2017

Toyota dashboard memories

Waiting for my father, sitting in the passenger seat of his new 1970 Toyota Corolla, I was quietly admiring the beauty of the modern dash of the small car. Beauty is in the eye of the beholder for sure, but that simple white metal dash with its two big gauges surrounded by a piece of black plastic, looked like nothing else in the entire automotive world for me as a young 12 year old at that moment. Because this was my father's first new car in many years. And with each subsequent new car, at an average interval of every two years back then, I witnessed progress in technology and luxury. How easily satisfied we were.

A Japanese family happily enjoying their late 1960s Corolla.
The 1970 car my father owned for a couple of months had a slightly different grille.

Of course, that Corolla was not a marvel of advancement. It was modestly handsome, and the Japanese early fame for offering a lot for bargain money was somehow lost on this car. It offered nothing. Not even headrests. And this Corolla did not last long with us. It was part of the household for a mere three months. When my father ordered his car, nobody knew that a new Corolla, the swoopy 1971 model, was waiting to be launched. And boy, was that new model an improvement over the old one. Flashy styling, bigger, and my father immediately felt old school with his 1970 Corolla. Since he worked at a Toyota dealership, he could order the new 1971 model while selling the 1970 Corolla without a loss. So, what did bring the 1971 car us, except new styling? Well, actually not a lot. Still the rear wheel drive setup with leaf springs at the back and recirculating ball steering. But wait, there was nylon carpeting and two vents at the far ends of the dash, which was now a black plastic affair. And the seats had fixed headrests, which made this car's cabin look like nothing else available then. Otherwise, there was nothing. No rear window demister. No tinted windows. No trim. Not even seat belts. But to compensate all that, it was bright yellow! “I saw your dad driving a big car”, someone in my class said to me. “What is it?” Well, a Corolla...